Curso para Conselheiros Fiscais nos dia 02, 03, 09 e 10 de setembro